Naposledy aktualizováno: 20.07.2020 16:00:48
logo

Obecní knihovna ve Slavkově pod Hostýnem

 

 

 

HISTORIE A SOUČASNOST 

 

Historie naší knihovny není bohužel podrobněji zmapována. 

Jisté ale je, že v minulosti v obci fungoval čtenářský spolek, který jako první začal shromažďovat knihy a tím vytvářet současný knihovní fond.

První evidované svazky jsou datovány do roku 1953 a tvořily je převážně díla českých klasiků, jako spisy Aloise Jiráska, Jana Nerudy či Boženy Němcové. 

 

       OBRÁZEK : 01_bab_3.jpg              

 

Postupem času se knihovní fond obohatil o díla autorů ruských, anglických a francouzských.

V současné době naleznete v knihovně literární tvorbu mnoha dalších světových autorů,

staré knihy jsou postupně nahrazovány novými tituly.

 

Velký podíl na současném stavu obecních knihoven má zákon č. 257/2001 sb., který převedl

knihovny na správu obcí. Ty se staly jejich zřizovateli a podílejí se na jejich  financování.

 

Naše obec se tohoto úkolu zhostila svědomitě a díky finančním prostředkům, které ročně uvolňuje

(rozpočet na nákup knih se průměrně pohybuje okolo 20 000 Kč/rok ) může i naše knihovna

pořizovat nové  aktuální tituly, poskytovat služby a zpříjemňovat čtenářům chvíle strávené

v prostorách knihovny.  

 

 

    2.jpg        1.jpg

 

    6.jpg      4.jpg      5.jpg

 

V současné době je návštěvníkům k dispozici celkem 2246 knih různého zaměření.

Od července 2011 knihovna neodebírá žádná periodika, časopisy které jsou návštěníkům k dispozici jsou knihovně věnovány z řad občanů Slavkova pod Hostýnem.

 

VŠEM DÁRCŮM SRDEČNĚ DĚKUJEME

 

Podrobné podmínky půjčování jsou uvedeny v KNIHOVNÍM ŘÁDU